9/7/1986

آذر ۱۸, ۱۳۹۶
HSBU 990

Salsola sp.

Family: Chenopodiaceae Species: Salsola sp. Locality: Arak:W of Kavire-Meyghan ;2 Km .E.of Meyghan village Altitude:  Collector: Akhani Date: 9/7/1986 Collector Number: 990
آذر ۱۸, ۱۳۹۶
HSBU 989

Climacoptera taracomanica (litw)Botsch

Family: Chenopodiaceae Species: Climacoptera taracomanica (litw)Botsch Locality: Arak:W.of Kavire-Meyghan; 2Km .E.of Meyghan village Altitude:  Collector: Akhani Date: 9/7/1986 Collector Number: 989
آذر ۱۸, ۱۳۹۶
HSBU 988

Climacoptera taracomanica (litw)Botsch

Family: Chenopodiaceae Species: Climacoptera taracomanica (litw)Botsch Locality: Arak: W of Kavire-Meyghan ;2 Km .E.of Meyghan village Altitude:  Collector: Akhani Date: 9/7/1986 Collector Number: 988
آذر ۱۸, ۱۳۹۶
HSBU 987

Tamarix sp.

Family: Tamaricaceae Species: Tamarix sp. Locality: Arak :W of Kavire-Meyghan ;2km .E.of Meyghan village near the margine of Arak salt lake Altitude:  Collector: Akhani Date: 9/7/1986 Collector […]
error: Content is protected !!
Free WordPress Themes