M. Safaei Shakib

فروردین ۱۳, ۱۳۹۷
2012131

Unknown

Family: Unknown Species: Unknown Locality:  Altitude: 1613 Collector: M. Safaei Shakib Date: 21.6.2012 Collector Number: 2012131
فروردین ۱۳, ۱۳۹۷
2012136

Salvia hypoleuca Benth.

Family: Lamiaceae Species: Salvia hypoleuca Benth. Locality: Tehran: Dizin Altitude: 3476 Collector: M. Safaei Shakib Date: 22.6.2012 Collector Number: 2012136
فروردین ۱۳, ۱۳۹۷
2012147

Salvia limbata C.A.Mey

Family: Lamiaceae Species: Salvia limbata C.A.Mey Locality: Chanargharb, Firoozkuh Altitude: 1572 Collector: M. Safaei Shakib Date: 22.6.2012 Collector Number: 2012147
فروردین ۱۳, ۱۳۹۷
2012148

Salvia limbata C.A.Mey

Family: Lamiaceae Species: Salvia limbata C.A.Mey Locality: Khojir, Firoozkuh Altitude: 1300 Collector: M. Safaei Shakib Date: 22.6.2012 Collector Number: 2012148
error: Content is protected !!
Free WordPress Themes